Nieuwe modelclausules ROZ wegens label C-verplichting kantoren

22 mei 2019

Een belangrijk bericht voor huurders en verhuurders van kantoorruimtes:

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft nieuwe modelclausules vastgesteld in verband met de komende label C-verplichting voor kantoren. Deze nieuwe ROZ-clausules en de bijbehorende Handleiding zijn vanaf heden beschikbaar op de website van de ROZ.

Vanaf 1 januari 2023 is het verboden om een kantoorgebouw te gebruiken zonder minimaal energielabel C (een energie-index van 1,3 of beter).

Gelet op deze nieuwe regels in het Bouwbesluit heeft de ROZ een nieuwe Duurzaamheid/Green lease bepaling vastgesteld voor het ROZ-model Kantoorruimte 2015.

Afspraken huurder en verhuurder
Met de nieuwe modelclausule kunnen verhuurder en huurder afspraken maken hoe zij op tijd aan de Label C-verplichting voor kantoren kunnen voldoen. De ROZ adviseert zowel verhuurder als huurder aan te sluiten bij de (wettelijk verplichte) erkende maatregelenlijsten en een concrete datum af te spreken waarop het kantoor uiterlijk aan de label C-verplichting voldoet.

Kostenverdeling
De ROZ heeft ook een modelclausule gemaakt voor de situatie dat gedurende de looptijd van de huurovereenkomst (aanvullende) maatregelen noodzakelijk zijn om de energie-index verder te verbeteren, bijvoorbeeld naar label A. Verhuurder en huurder treden met elkaar in overleg welke maatregelen door welke partij het meest kosteneffectief kunnen worden genomen en hoe de verdeling van de kosten daarvan wordt geregeld.

De model clausules voorzien ook in de informatieplicht energiebesparing waaraan de drijver van een inrichting (huurder of verhuurder) uiterlijk 1 juli 2019 moet voldoen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp inzake uw kantoor? Neem dan contact met ons kantoor op voor advies.

Bron: www.vastgoedjournaal.nl