Wij begeleiden u voor het aanhuren van bedrijfsruimte in Harderwijk, Ermelo, Nijkerk, Lelystad en Omgeving.

 

Hulp bij het aanhuren van een bedrijfspand

Het vinden van een passend bedrijfspand voor u en de deskundige begeleiding bij de aanhuur daarvan, is één van onze kernspecialismen. Wij zijn als geen ander op de hoogte van de ontwikkelingen in de regionale markt als het gaat om bestaand en latent aanbod van bedrijfspanden en eventuele ontwikkelingen waarin voor u kansen kunnen liggen.

Wij komen op voorhand een tarief overeen waarvoor wij de totale aanhuur van uw bedrijfsruimte verzorgen. In overleg met u stellen wij uw huidige en toekomstige huisvestingsbehoefte vast en stellen aan de hand hiervan een programma van eisen op. Daarna maken wij aan de hand van het programma van eisen een marktanalyse van het bestaande en latente aanbod. Hierin beoordelen wij de prijs, kwaliteit, ligging, omgeving, het voorzieningenniveau, eventuele ruimtelijke ontwikkelingen en milieukundige aspecten.

Wij kijken samen met u naar de (on-)mogelijkheden van de panden en stellen de beste locaties vast om te gaan bezichtigen.

Bekijk het aanbod

Brandt: Aanhuur van bedrijfsruimte

Full service dienstverlening

Als wij een geschikt pand gevonden hebben voeren wij de onderhandelingen, regelen (indien noodzakelijk) een bouwkundige keuring, een bodemonderzoek en een keuring voor het Energie Prestatie Certificaat. Wij beoordelen de contracten met u en begeleiden u tot en met de oplevering.

Naast deze full service dienst is het tevens mogelijk om ons in te schakelen voor deeldiensten uit het voornoemde proces. Overweegt u om een bedrijfspand aan te kopen ? Ook daarvoor bieden wij een full service pakket.