Algemene voorwaarden en privacystatement Brandt Bedrijfshuisvesting

Op al onze opdrachten zijn van toepassing de “voorwaarden NVM Professionele Opdrachtgevers 2011” vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen NVM. Hierin zijn de rechten en verplichtingen van de opdrachtgever en de makelaar nader omschreven.

Verwerking van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden door Brandt Bedrijfshuisvesting verwerkt ten behoeve van het bemiddelen bij aan- en verkoop-/huur van zakelijk onroerend goed; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming van fraude jegens financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Het gebruik van deze site
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die namens Brandt Bedrijfshuisvesting van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden, om gebruiksvriendelijkheid en een meer efficiënte dienstverlening aan u mogelijk te maken.

Uw rechten
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. U kunt dit per email kenbaar maken aan info@bbh.nu. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar bij ons navraag naar doen. Wij zullen u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens aanleveren. U kunt bij ons navraag doen door een schriftelijk verzoek onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs te sturen naar ons correspondentie-adres.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit houdt in dat er een klein tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd, zodat het gebruik van de website vanaf uw computer in de toekomst wordt vergemakkelijkt. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u het hulpbestand van uw internetbrowser raadplegen om te kijken hoe u de cookies kunt blokkeren of een waarschuwing kunt krijgen voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van deze privacystatement en de algemene voorwaarden kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom de aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze website bezoekt.

Bekijk hier de voorwaarden NVM