Een Energielabel, hoe zit dat nu precies met bedrijfsmatig vastgoed?

1 juli 2019

energielabel-voor-bedrijfspanden

Een gebouw dat bedrijfsmatig wordt gebruikt moet op een moment van verkoop, verhuur of oplevering voorzien zijn van een energielabel. Het energielabel is verplicht bij kantoren, gezondheidszorg, ruimtes voor bijeenkomsten, onderwijsinstellingen, sportinstellingen, logies, cel- en winkelfuncties of een combinatie van deze gebruiksfuncties.

Op bovenstaande opsomming zijn uitzonderingen, waaronder Monumenten zoals bedoeld in de Monumentenwet of in de provinciale of gemeentelijke monumenten- verordening, alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 50 m2, bijvoorbeeld een tijdelijk gebouw met een gebruiksduur van maximaal 2 jaar of een gebouw waar geen binnenklimaat geregeld wordt zoals een trekkershut.

Energielabel voor industriële objecten

Gebouwen met alleen een industriefunctie zijn niet energielabelplichtig om in geval van een transactie een energielabel te hebben. Zit er bijvoorbeeld nog een kantoorruimte in het industriële object dat groter is dan 50 m2? Dan geldt een verplichting voor een energielabel voor alleen dit deel. Is het kantoor kleiner dan 50 m2 dan is er voor dit deel geen energielabel verplichting.

Energielabel voor gebouwen met combinaties van gebruiksfuncties

Hoe zit het met een aanvraag voor een pand bijvoorbeeld een winkel met erboven een woning?

Voor elk deel van het pand is een apart energielabel nodig. Dus apart voor de winkel en apart voor de woning. Het pand moet dan echter wel gesplitst zijn. Dit kan gecontroleerd worden via de BAG-viewer van het Kadaster. Als het bedrijfspand in combinatie met de woning maar één adres heeft, dan is er ook maar één energielabel mogelijk.

Energielabel C verplicht vanaf 2023

Vanaf 2023 is ieder kantoor groter dan 100 m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. U kunt controleren welk energielabel uw kantoor heeft op www.ep-online.nl. Met een energielabel van A, B of C voldoet uw kantoor aan de eis voor 2023.

Via ons kantoor is een overzicht op te vragen van veel voorkomende ruimten in een gebouw en de combinatie van gebruiksfuncties. Hierin staat of het gebouw wel of niet energielabelplichtig is.