Pilot Tiny Houses Harderwijk

21 januari 2019

Op 1 november 2018 heeft de gemeenteraad besloten om een pilot te starten met 3 off-grid tiny houses aan het Rappad in de wijk Drielanden. Een off-grid tiny house is een kleine woonvoorziening van maximaal 50 m2 en is niet aangesloten op gas, water, riolering of elektriciteit (ook niet als back-up). In nauw en goed overleg met omwonenden en toekomstige bewoners (pioniers) wordt gewerkt aan een tijdelijke omgevingsvergunning. Met deze pilot willen wij ruimte bieden aan pioniers die duurzamer en innovatiever willen leven met een zo klein mogelijke ecologisch voetafdruk.

Pioniers die mee willen doen aan de pilot kunnen zich voor 3 maart 2019 aanmelden.

Lees meer op de website van de gemeente Harderwijk…