Revitalisering van winkelcentrum De Enk in Ermelo

23 januari 2019

Dat revitalisering van winkelcentrum De Enk nodig is, staat voor iedereen vast.  In dit nieuwe plan worden de winkels grondig aangepakt en zijn 27 nieuwe, kleine appartementen opgenomen.

De nieuwe plannen zorgen voor leefbaarheid van het woongebied, maar ook het economische perspectief van de winkeliers in De Enk biedt kansen. Het nieuwe winkelcentrum De Enk moet zorgen voor een aantrekkelijke dorpse levendigheid, meer verblijfskwaliteit met een groenere inrichting, en een betere winkeluitstraling. De winkelruimtes krijgen hogere winkelpuien met een eigentijdse omkadering in een duurzaam materiaal.

Lees meer op de website van ermelovannu.nl…